Kopaonička škola Prirodnog Prava

Pravo na život, pravo na slobodu, pravo na imovinu, pravo na intelektualnu tvorevinu, pravo na pravdu i pravo na pravnu državu


BESEDE SA KOPAONIKA
Uvodna usmena reč kojom prof. dr Slobodan Perović počinje svaki susret Kopaoničke škole prirodnog prava a koji uvek bude posvećen opštoj godišnjoj temi susreta, a sve to u okviru stalnog naslova škole "Pravda i pravo"
Tekst ove usmene reči beleži se audio-tehnikom i kasnije autorizuje (sa označenjem medjunaslova) i publikuje pod istim naslovom u časopisu "Pravni život"

NAZIV BESEDE
GOD