Kopaonička škola Prirodnog Prava

Pravo na život, pravo na slobodu, pravo na imovinu, pravo na intelektualnu tvorevinu, pravo na pravdu i pravo na pravnu državu


Vlada republike Srbije
KOMISIJA ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA

PREDNACRT
GRAĐANSKI ZAKONIK
REPUBLIKE SRBIJE1. OPŠTI DEO
2. ОBLIGACIONI ODNOSI
3. PORODIČNI ODNOSI
4. NASLEĐIVANJE