Menu Close

Др Божидар ОташевићDr Božidar Otašević

 

Др Божидар Оташевић рођен је 1976. године у Беранама, Црна Гора. Полицијску академију завршио је 1998. године у Београду. Докторску дисертацију„Насиље на спортским приредбама, кривичноправни, криминолошки и криминалистички аспекти“ одбранио је 2014. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Радни однос засновао је у својству приправника 1998. године у Центру безбедности Херцег-Нови у Црној Гори, а од 2000 до 2018. године био је запослен у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Од 01.10. 2018. године запослен је на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, у звању доцента на предмету Криминалистичко-форензичка обрада лица места.

За остварене резултате у обављању полицијских послова (откривању и доказивању кривичних дела), очувању и унапређењу безбедности два пута је награђиван од стране министра унутрашњих послова Републике Србије (2002. и 2003. године). Ванредно је унапређен у чин капетана 2003. године због изузетних резултата постигнутих у откривању и доказивању кривичних дела.

Др Божидар Оташевић је члан уредништва часописа Безбедност, чији је оснивач Министарство унутрашњих послова Републике Србије (од 2011. године), а од јуна 2015. године и главни и одговорни уредник овог часописа.

Аутор је  више од 60 научних радова из објављених у земљи и иностранству. Осим у Србији, радови су објављиваниу Америци, Пољској, Словенији, Црној Гори, Македонији и Босни и Херцеговини. Од 2008. редовни је учесник Копаоничке школе природног права у оквиру које је до сада објавио 11 реферата.

Аутор је монографије „Насиље на спортским приредбама“ у издању ЈП Службени гласиник (2015)

Одлуком Владе Републике Србије изабран је за члана Савета Криминалистичко-полицијске академије у Београду од 2009. године, а од 2014-2018. године био је и заменик председника Савета.