Menu Close

33. Susret Kopaoničke škole
23. decembar 2020

33. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom „UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST“ održan je 23. decembra 2020. godine u formi online međunarodne naučne konferencije.

I
PLENARNA SEDNICA

Plenarna sednica otvaranja 33. Susreta održana je 23. decembra 2020. godine sa početkom u 10.00 h. Sednicu je otvorila predsednica Kopaoničke škole prof. dr Jelena S. Perović Vujačić koja je izložila uvodnu reč i vodila Sednicu. 

Učesnike Kopaoničke škole pozdravili su: 
prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i zamenik predsednika Ustavnog suda Srbije 
prof. dr Gordana Ilić-Popov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prorektor Univerziteta u Beogradu 
akademik prof. dr Zoran Rašović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 
prof. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Trentu 
prof. dr Cristiana Wendehorst, predsednik Evropskog pravnog instituta u Beču (ELI) 
dr Thomas Meyer, rukovodilac Programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić izložila je osnovni referat ovogodišnjeg Susreta „UNIFIKACIJA PRAVA MEĐUNARODNE PRODAJE I PRAVNA SIGURNOST“.

Na Plenarnoj sednici upriličeno je javno proglašenje dobitnika Nagrade „Profesor Slobodan Perović“.Dobitnici ovogodišnje nagrade „Profesor Slobodan Perović“ su:

PRVA NAGRADA, dr Andreja Mihailović, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, za rad „Evolucija prava na moreuzu između Scile provincijalizma i Haridbe pravne nesigurnosti“

DRUGA NAGRADA,  Luigi Buonanno, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Bocconi Univerziteta, Milano, za rad „Kreditni izveštaji EU: Potreba za uniformnim regulatornim pristupom“

TREĆA NAGRADA, Pavle Novevski, student master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za rad „Unifikacija prava: Pitanje odgovornosti prodavca za sumnju u nedostatke robe prema pravilima Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji i pravo EU“

Dr Andreja Mihailović
Luigi Buonanno
Pavle Novevski

II
RAD SUSRETA

Rad Susreta se odvijao se prema Programu, u skladu sa usvojenim Heksagonom Kopaoničke škole prirodnog prava, u šest katedara i 18 sekcija: sa preko 300 učesnika iz Srbije i inostranstva. 

Katedre:

I       Pravo na život

II      Pravo na slobodu

III    Pravo na imovinu

IV    Pravo na intelektualnu tvorevinu

V      Pravo na pravdu

VI    Pravo na pravnu državu.

Sekcije:

          I katedra – Život; Zdravlje; Ekologija; Sport.

          II katedra – Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti; Sloboda ličnosti – opšta sloboda i porodično-pravna sloboda ličnosti; Upravno-pravna zaštita slobode.

          III katedra – Kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, restitucija i privatizacija; Ugovor i odgovornost za štetu; Porezi; Privredna društva; Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža; Radni odnosi.

          IV katedra – Industrijska svojina, Autorsko pravo.

          V katedra – Sud u koneksitetu pravde – sudska praksa, procedura, izvršenje; Međunarodni odnosi i pravda – međunarodno pravo – elementi inostranosti; Pravo Evropske unije.

          VI katedra – Pravna država – teorijska i praktična iskustva.

Na sekcijama su izlagani radovi autora, a učesnici su diskutovali o brojnim pitanjima značajnim za pravnu nauku i aktuelnim sa stanovišta pravne i poslovne prakse.

III
PUBLIKACIJE

Za 33. Susret dostavljen je veliki broj referata domaćih i inostranih autora, od kojih je objavljeno preko sto radova, raspoređenih u četiri toma Zbornika radova 33. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. 

Na Plenarnoj sednici predstavljen je i novi broj naučnog časopisa Kopaoničke škole – Revija Kopaoničke škole prirodnog prava. 

Izdavačka delatnost Kopaoničke škole u 2020. godini, sa  četiri toma Zbornika  i Revijom Kopaoničke škole prirodnog prava čini preko 2000 stranica štampanog teksta.

IV
ZAKLJUČENJE 33. SUSRETA

Na Završnoj Plenarnoj Sednici održanoj po zaključenju sekcija, učinjen je pogled na celokupan rad Susreta. Urednici, autori i drugi učesnici, izrazili su opštu ocenu prema kojoj je 33. Susret Škole održan sa velikim uspehom.

Susretu je prisustvovalo preko 300 učesnika – pravnika sa različitih univerziteta, akademija, naučnih institucija, advokature, sudova i drugih pravosudnih organizacija, upravnih organa i javnih službi, udruženja građana, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih organizacija i drugih tela i institucija. U radu Škole, pored domaćih učesnika, učestvovali su istaknuti pravnici, teoretičari i praktičari iz inostranstva, kao autori objavljenih referata ili kao neposredni učesnici u radu pojedinih sekcija.

Urednici sekcija pripremili su zaključke i poruke svojih sekcija koje će biti objavljene u Završnom dokumentu 33. Susreta Kopaoničke škole.

Uspeh ovog Susreta ukazuje da je Kopaonička škola prirodnog prava i ovogodišnjim radom odlučno nastavila afirmaciju ideja, vrednosti i koncepcija koje je postavio, utemeljio i razvio Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava, akademik prof. dr Slobodan Perović. 

Zaključujući 33. Susret, predsednica Kopaoničke škole, prof. dr Jelena S. Perović Vujačić istakla je:
„Verujem da bi profesor Slobodan Perović danas bio ponosan na svoju Kopaoničku školu. Jer, kako je voleo da kaže: „Ne može se sakriti grad koji visoko na gori stoji. A ovaj naš Universitas Iuris Naturalis Copaonici visoko na gori stoji“.