Menu Close

MORALNO POKROVITELJSTVO UNESCO-a   

 

Kopaonička škola prirodnog prava od 2005. godine uživa moralno pokroviteljstvo UNESCO-a s obrazloženjem da projekti i publikacije Kopaoničke škole prava „predstavljaju poseban interes za UNESCO i on će sigurno doprineti napretku ljudskih prava i ojačati međunarodno pravo. Njihova težnja se potpuno podudara sa tekućim procesom ljudskih prava u okviru sistema Ujedinjenih nacija“. (U potpisu ovog dokumenta: Koïchiro Matsuura, Generalni direktor UNESCO-a.)

Za DVADESETI susret (2007) Kopaonička škola je od UNESCO-a dobila sledeći dopis:

„Sa velikim zadovoljstvom šaljem srdačne čestitke učesnicima Dvadesetog skupa Kopaoničke škole prirodnog prava. UNESCO (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) čestita svim srcem profesoru Slobodanu Peroviću, osnivaču Škole prirodnog prava na organizovanju ovog skupa.

Kopaonički skupovi o ljudskim pravima koji se održavaju već dve decenije postali su važan međuarodni događaj. Ovi susreti su posebno značajni jer okupljaju predstavnike pravne profesije koja vrlinom svoga poziva i snagom svoje odgovornosti ima obavezu da bude čuvar i da brani ljudska prava i ljudsko dostojanstvo.

Mi smatramo da je Kopaonička škola prirodnog prava naš prirodni saveznik u zajedničkim naporima da se afirmišu osnovna načela u poštovanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, kao i principi o nedeljivosti, uzajamnoj povezanosti i međuzavisnosti svih ljudskih prava. Mi verujemo da politika u raznim državama treba da vodi računa o razvoju ljudskih prava i da ih formuliše na osnovima naučnih istraživanja.

Iz svih ovih razloga, mi preporučujemo da se dugogodišnji napor i rad Kopaoničke škole prirodnog prava uzmu u obzir kada je reč o izazovima i preprekama u primeni ljudskih prava.

Želim Vam plodotvorni rad na Dvadesetom jubilarnom susretu Kopaoničke škole koji je posvećen slobodi i dostojanstvu čoveka“.

(U potpisu ovog dokumenta: Pierre Sané, pomoćnik Generalnog direktora UNESCO-a za društvene i humanističke nauke).

Za DVADESET treći susret (2010) Kopaonička škola je od UNESCO-a dobila sledeću poruku:

„U ime UNESCO-a, imam veliko zadovoljstvo da uputim najsrdačnije pozdrave učesnicima Dvadeset treće konferencije Kopaoničke škole prirodnog prava.

Profesoru Slobodanu Peroviću, osnivaču i predsedniku Kopaoničke škole prirodnog prava, upućujem izraze najvišeg uvažavanja, zbog njegovog neumornog zalaganja na organizaciji ove konferencije, koja se održava uz podršku Nacionalne komisije Republike Srbije za UNESCO.

Konferencije o ljudskim pravima na Kopaoniku, koje se organizuju poslednje dve decenije, sve više postaju važan međunarodni skup. Ove konferencije su poprimile poseban značaj jer okupljaju predstavnike mnogih pravnih profesija, koji, s obzirom na svoje nadležnosti, imaju obavezu da brane ljudska prava i ljudsko dostojanstvo.

Tema 23. godišnje konferencije Kopaoničke škole “Pravo i prostor – harmonizacija i pravo na razliku” veoma je aktuelna, jer se Konferencija održava u Međunarodnoj godini zbližavanja kultura, koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija kao platformu za unapređenje tolerancije, uzajamnog uvažavanja i dijaloga među kulturama, a u vezi sa kojom je UNESCO određen kao rukovodeća agencija. U našim društvima, koja sve više zahvata globalizacija, pitanja harmonizacije i raznolikosti su od suštinskog značaja za sve nas.

UNESCO visoko ceni činjenicu da će učesnici ovog Skupa razmatrati pitanje – kako da se sa izgradnje vladavine prava pređe na izgradnju vladavine kultura, u kojoj univerzalno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, mir i uzajamno razumevanje sačinjavaju temelj zajedničkog života u multikulturnim društvima. Ovo je u punom skladu sa Strategijom ljudskih prava UNESCO-a, čiji je cilj negovanje univerzalne kulture ljudskih prava kao protivmere nasilju, diskriminaciji i netoleranciji.

Ima simbolike u tome što se godišnje konferencije na Kopaoniku organizuju oko 10. decembra, Dana ljudskih prava. Na taj dan, 1948. godine, usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ova Deklaracija proklamuje zajednički standard koji bi trebalo da bude postignut za sve narode i nacije. Dan ljudskih prava služi kao obeležje koje nas svake godine podseća na pobede izvojevane u dugoj borbi za poštovanje dostojanstva ljudskog bića. Međutim, njegov glavni cilj je mobilizacija za borbu protiv najvećih opasnosti po ljudska prava, a to su siromaštvo, diskriminacija, rodna nejednakost, klimatske promene i terorizam.

UNESCO, čijim je statutom, između ostalog, predviđen mandat “da unapređuje univerzalno poštovanje pravde, vladavine prava i ljudskih prava”, Kopaoničku školu prirodnog prava smatra svojim prirodnim saveznikom u zajedničkom zalaganju za unapređenje principa poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, kao i principa neraskidivosti, međusobne povezanosti, međusobne zavisnosti i jednakog značaja svih ljudskih prava.

Mi smatramo da politike ljudskih prava treba da se razvijaju na osnovu naučnog istraživanja i zbog toga izražavamo pohvale naporima koji se toliko godina čine na Kopaoniku da bi se preispitali izazovi i prepreke u sprovođenju ljudskih prava.

Molimo vas da primite naše najiskrenije želje za uspešan rad konferencije koja se rukovodi plemenitim težnjama da se obezbedi dostojanstvo i pravda za sve“.

 (U potpisu ovog dokumenta: Pilar Alvarez Laso, pomoćnik Generalnog direktora za društvene i humanističke nauke UNESCO).

Za DVADESET četvrti susret (2011) dobila takođe poruku od strane UNESCO-a. Ta poruka glasi:

„Poštovani profesore Peroviću, UNESCO čestita Kopaoničkoj školi prirodnog prava na izboru tako značajne i aktuelne teme za svoj ovogodišnji Dvadeset četvrti susret.

Odnos između osnovnih principa i vrednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, pravda, pravičnost, sloboda, solidarnost i slično, i individualne i zajedničke odgovornosti, predstavlja primarnu brigu UNESCO-a.

Na svojoj Generalnoj konferenciji 1997. godine, UNESCO je usvojio Deklaraciju o odgovornosti sadašnjih generacija prema budućim generacijama. Deklaracija podvlači da sadašnje generacije moraju imati na umu potrebe i interese budućih generacija i da UNESCO mora imati posebnu ulogu u širenju i učvršćenju te ideje u opštoj javnosti.

Želim vam svaki uspeh na vašoj Dvadeset četvrtoj konferenciji i nadam se da će saradnja između Kopaoničke škole prirodnog prava i UNESCO-a nastaviti da se razvija i u budućnosti“.

(U potpisu ovog dokumenta: Pilar Alvarez Laso, pomoćnik Generalnog direktora za društvene i humanističke nauke UNESCO).

Zasedanjima Kopaoničke škole prirodnog prava više puta je, u svojstvu izaslanika UNESCO-a, aktivno učestvovao Vladimir Volodin, direktor Odeljenja za ljudska prava UNESCO-a.