Menu Close

Universitas Iuris Naturalis Copaonici

37. SUSRET 2024 – KONKURS ZA PRIJEM RADOVA

37. SUSRET 2024 - KONKURS ZA NAGRADU „PROFESOR SLOBODAN PEROVIĆ“

CALL FOR PAPERS 2024

CALL FOR PAPER COMPETITION 2024

CONFERENCE: INTERNATIONAL CONTRACTS & DISPUTE RESOLUTION IN THE 21ST CENTURY - 15 December 2023, Kopaonik, Hotel Grand, Hall Josif Pancic 1

Revija Kopaoničke škole prirodnog prava br.1/2024

ČLANSTVO U EVROPSKOM PRAVNOM INSTITUTU (ELI)
MEMBERSHIP OF THE EUROPEAN LAW INSTITUTE (ELI)

PREUZMITE ZBORNIK RADOVA 36. SUSRETA KOPAONIČKE ŠKOLE

36. Susret

36. Susret Kopaoničke Škole 13. Decembar 2023.

36. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom MEĐUNARODNI PRAVNI ODNOSI I PRAVDA održan je od 13. do 17. decembra 2023. godine na Kopaoniku u formi međunarodne naučne konferencije.

35. Susret Kopaoničke Škole 13. Decembar 2022.

35. jubilarni Susret Kopaoničke škole prirodnog  prava – Slobodan Perović sa opštom temom SUDSKI POSTUPAK – PRAVDA I PRAVIČNOST održan je na Kopaoniku, od 13. do 17. decembra 2022. godine

34. Susret Kopaoničke Škole 22. Decembar 2021.

34. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom „PRIMENA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST“ održan je 22. decembra 2021. godine u formi online međunarodne naučne konferencije.

33. Susret Kopaoničke Škole 23. Decembar 2020.

33. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom „UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST“ održan je 23. decembra 2020. godine u formi online međunarodne naučne konferencije.

32. Susret Kopaoničke Škole 13 - 17. Decembar 2019.

32. Susret Kopaoničke škole prirodnog  prava – Slobodan Perović sa opštom temom „Pravo i snaga umnosti – posvećeno osnivaču Kopaoničke škole akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću održan je na Kopaoniku, od 13. do 17. decembra 2019. godine

Nagrada “Profesor Slobodan Perović” 2019 - 2022

U čast svog Osnivača, akademika prof. dr Slobodana Perovića, Kopaonička škola je 2019. godine raspisala konkurs za Nagradu “Profesor Slobodan Perović” za tri najbolja rada mladih učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava na temu “Pravo i snaga umnosti – Posvećeno Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću“.

Revija Kopaoničke škole prirodnog prava / Review of the Kopaonik School of Natural Law

Izdavačka delatnost Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović od decembra 2019. godine predstavljena je i naučnim časopisom Revija Kopaoničke škole prirodnog prava. Kao novi, poseban i samostalan časopis Kopaoničke škole, Revija izlazi dva puta godišnje i objavljuje naučne članke, komparativne studije, analize sudskih i arbitražnih odluka, komentare zakonskih rešenja, prikaze knjiga i druge naučne priloge istaknutih domaćih i inostranih autora. Predajući ovaj časopis pravničkoj javnosti, Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović nastavlja da zida zdanje svoje publikovane reči, čineći ga bogatijim za još jedan pogled na opštem horizontu onog prava čija je svrha da služi pravdi. Na to je obavezuje njen naučni identitet i integritet, a posebno je obavezuje stožerno ime njenog Osnivača, profesora Slobodana Perovića.

Heksagon

U svojstvu osnivača i predsednika Kopaoničke škole prirodnog prava, akademik prof. dr Slobodan Perović konstituisao je Heksagon prirodnih prava koji je okupio sve pravne i socijalne discipline oko šest stubova opšte civilizacije (život, sloboda, imovina, intelektualna tvorevina, pravda, pravna država). Ovih šest stubova Heksagona istovremeno predstavljaju katedre Kopaoničke škole prirodnog prava koje okupljaju čitav niz srodnih disciplina.

Besede

U knjizi „Besede sa Kopaonika“ Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava akademik prof. dr Slobodan Perović objavljivao je svoje uvodne usmene reči na plenarnim zasedanjima Škole, počev od 1990. pa svake godine, zaključno sa 2017. godinom. Svaka od objavljenih usmenih reči bila je zabeležena audio tehnikom i kasnije autorizovana. Besede sa Kopaonika profesora Slobodana Perovića u 21. izdanju iz 2018 godine sadrže objedinjene uvodne usmene reči profesora Perovića od 1990 do 2017. godine.

Portret

Kopaonička škola prirodnog prava svake godine u tradicionalnom decembarskom terminu (13-17 decembar) organizuje susrete pod stalnim pod stalnim naslovom PRAVDA I PRAVO i opštom temom koja se određuje za svaki godišnji susret. Škola okuplja hiljade domaćih i inostranih pravnika - sa univerziteta, akademija, naučnih institucija, sudova, advokature, upravnih organa i javnih službi, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih društava i drugih institucija. Kopaonička škola prirodnog prava je od 2005. godine pod stalnim moralnim pokroviteljstvom Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija - UNESCO.

Deklaracija Kopaoničke škole prirodnog prava

Posebno značajno delo u naučnom opusu profesora Perovića posvećenom Kopaoničkoj školi predstavlja Deklaracija Kopaoničke škole prirodnog prava, koja čini sintezu dotadašnjih profesorovih radova u ovoj oblasti, kao i putokaz daljeg rada Škole. Deklaracija predstavlja osnovne konstatacije u filozofskom i normativnom spisu racionalnog prirodnog prava, postojeće stanje i moguće smernice u razvoju i većem stepenu ostvarenja proklamovanih prava. Ceo tekst Deklaracije izgrađen je u naučnom i organizacionom sistemu Heksagona prirodnog prava. Deklaracija je štampana u jednoj knjizi na šest velikih svetskih jezika: engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, ruskom i kineskom jeziku.

Završni dokument

Kopaonička škola, po završetku svakog godišnjeg susreta, publikuje Završni dokument koji, u smislu sinteze, izražava poruke i zaključke sa Kopaoničkih susreta. Završni dokumenti se objavljuju na srpskom, kao i na stranim jezicima.

UNESCO

Kopaonička škola prirodnog prava uživa posebno značajno međunarodno priznanje izraženo u stalnim moralnom pokroviteljstvu Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija – UNESCO, pod kojim se Škola nalazi od 2005. godine, sa obrazloženjem da “projekti i publikacije Kopaoničke škole prava predstavljaju poseban interes za UNESCO i on će sigurno doprineti napretku ljudskih prava i ojačati međunarodno pravo. Njihova težnja se potpuno podudara sa tekućim procesom ljudskih prava u okviru sistema Ujedinjenih nacija"

Akademik prof. dr Slobodan Perović bio je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Matični predmet mu je bio građansko pravo, posebno obligaciono pravo. Bio je dugogodišnji šef katedre za građansko pravo i dugogodišnji predsednik postdiplomskih studija. Bio je član: Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  Međunarodne akademije za komparativno pravo sa sedištem u Parizu, Makedonske akademije nauka i umetnosti, Ruske akademije nauka. Predsednik Suda Srbije i Crne Gore od osnivanja Suda do prestanka Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Bio je predsednik Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije, osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava i predsednik Udruženja Kopaoničke škole prirodnog prava koja je od 2005. godine pod pokroviteljstvom UNESCO. Bio je predsednik Udruženja pravnika Jugoslavije, a kasnije predsednik Saveza Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, predsednik Naučnog društva Srbije u četiri mandata, predsednik izbranog suda (arbitraže) Privredne komore Srbije u četiri mandata i dugogodišnji arbitar u međunarodnim trgovinskim arbitražama.

OVDE MOŽETE PREUZETI NOVU BIBLIOGRAFIJU KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

Završni dokument 2022.

Ovde možete preuzeti Završni dokument Kopaoničke škole prirodnog prava za 2022. godinu.

KATEDRE I SEKCIJE ŠKOLE