Menu Close

U knjizi „Besede sa Kopaonika“ osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava akademik prof. dr Slobodan Perović objavljivao je svoje uvodne usmene reči na plenarnim zasedanjima Škole, počev od 1990. pa svake godine, zaključno sa 2017. godinom.

Svaka od objavljenih usmenih reči bila je zabeležena audio tehnikom i kasnije autorizovana. Zbog toga u tekstu nema navoda o izvorima za pojedine stavove koje je profesor Perović zastupao. Međutim, ta ista stanovišta, zasnovana na citiranim izvorima filozofske i pravne literature, profesor Perović je objavio u svojim osnovnim referatima publikovanim u biblioteci Kopaoničke škole.

Reč je o sledećim naslovima:

 • Ugovor kao akt moralne i pravne civilizacije
 • Pravda i stečena prava
 • Prirodno pravo i sud
 • Prolongatio iuris naturalis
 • Kultura zakonitosti i prirodno pravo
 • Moć prirodnog prava
 • Kultura prirodnog prava
 • Neprolaznost Heksagona prirodnog prava
 • Predlog Deklaracije Kopaoničke škole prirodnog prava
 • Prirodno pravo kao integritet pravde
 • Kulturni identitet i prirodno pravo
 • Prirodno pravo i univerzalne vrednosti
 • Budućnost prirodnog prava
 • Sloboda i prirodno pravo
 • Prirodno pravo i miroljubive integracije
 • Vremenske dimenzije pozitivnog i prirodnog rpava
 • Prostorne dimenzije pozitivnog i prirodnog prava
 • Prirodno pravo i odgovornost
 • Prirodno pravo i moral
 • Prirodno pravo i dostojanstvo
 • Prirodno pravo i načelo savesnosti i poštenja
 • Prirodno pravo i autonomija ličnosti
 • Prirodno pravo i društveni imperativi

Prirodno pravo i stvarnost Stoga, „Besede sa Kopaonika“ treba shvatiti kao deo celine jedne koncepcije koja je sopštena, ne samo usmenim, već i pismenim načinom, kako se to uobičajeno čini u svetu teorije prava.