Menu Close

PRAVNI ŽIVOT

Časopis „Pravni život“ kao glasilo Udruženja pravnika Srbije izlazio je redovno od 1952.  godine u dvanaest brojeva  –  četiri dvobroja i četiri tematska broja. Tematski brojevi časopisa posvećeni su decembarskim susretima Kopaoničke škole prirodnog prava. U njima su svake godine publikovani  radovi domaćih i inostranih autora na Kopaoničkoj školi prirodnog prava tokom 31 godine.

Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava akademik prof. dr Slobodan Perović bio je glavni i odgovorni urednik časopisa „Pravni život“ od 1980. godine do odlaska.

Za svaki decembarski susret Kopaonička škola publikovala je pripremljene referate u više tomova. Za trideset dve godine objavljeno je oko 7.900 referata, raspoređenih prema strukturi Heksagona u šest katedri i 23 sekcije.

Tako, 1994. godine publikovana su dva toma (oko 2.000 stranica štampanog teksta); 1995. godine publikovana su četiri toma (oko 3.500 stranica štampanog teksta); 1996. godine publikovana su, četiri toma (262 referata) i posebna monografija o desetogodišnjici Škole, (ukupno oko 4.500 stranica štampanog teksta); 1997. godine publikovana su četiri toma (ukupno 4.750 stranica, 327 referata); 1998. godine publikovana su četiri toma (preko 4.000 stranica, 329 referata) ali decembarski susret 1998. godine nije održan »zaslugom« ondašnje vlasti, tako da su publikovani tomovi bili predmet rasprave iduće 1999. godine; 2000. godine publikovana su četiri toma na 2.836. stranica sa 225 referata; 2001. godine publikovana su četiri toma na 3.356 stranica sa 252 referata i rezimeima na engleskom jeziku; 2002. godine publikovana su četiri toma na 4560 stranica sa 313 referata i rezimeima na engleskom jeziku; 2003. godine publikovana su četiri toma na 4620 stranica sa 317 referata i rezimeima na engleskom jeziku; 2004. godine publikovana su četiri toma na 4815 stranica sa 311 referata i rezimeima na engleskom jeziku; 2005. godine publikovana su četiri toma na preko 5000 stranica sa 343 referata; 2006. godine publikovana su četiri toma na preko 4700 stranica sa 322 referata; 2007. godine publikovano je šest tomova na preko 6000 stranica sa 370 referata; 2008. godine publikovano je šest tomova na preko 5000 stranica sa 355 referata; 2009. godine publikovano je šest tomova na preko 6600 stranica sa 393 referata; 2010. godine publikovana su četiri toma na preko 4000 stranica sa 245 referata; 2011. godine publikovana su četiri toma na 4000 stranica sa 240 referata; 2012. godine publikovana su četiri toma na preko 4000 stranica sa 270 referata; 2013. godine publikovana su četiri toma na 3100 stranica sa 210 referata; 2014. publikovana su četiri toma na 2900 stranica sa 188 referata; 2015. god. publikovana su četiri toma na 3000 stranica sa 198 referata; 2016. god. publikovana su četiri toma na 2900 stranica sa 190 referata; 2017. god. publikovana su četiri toma na 3000 stranica sa 180 referata. 2018. god. publikovana su četiri toma na 3.051 stranica sa 190 referata, 2019. god. publikovano je 5 tomova na 3.120 stranica sa 187 referata.

Ovim publikacijama upotpunjena je biblioteka Škole koja sada obuhvata preko 130 tomova štampanog teksta.

Arhiva časopisa "Pravni život

Ovde možete pristupiti arhivi časopisa "Pravni život" za prethodne godine.

Broj 7 -8 ~ Beograd ~ 2019
Broj 9 - Beograd - 2019 - TOM I
Broj 10 - Beograd - 2019 - TOM II
Broj 11 - Beograd - 2019 - TOM III
Broj 12 - Beograd - 2019 - TOM IV