Menu Close

34. Susret Kopaoničke škole
22. decembar 2021

  1. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom „PRIMENA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST“ održan je 22. decembra 2021. godine u formi online međunarodne naučne konferencije.

I
PLENARNA SEDNICA

Plenarna sednica otvaranja 34. Susreta održana je 22. decembra 2021. godine sa početkom u 10.00 h. Sednicu je otvorila predsednica Kopaoničke škole prof. dr Jelena S. Perović Vujačić koja je izložila uvodnu reč i vodila Sednicu.

Učesnike Kopaoničke škole pozdravili su: 

predsednik Ustavnog suda Republike Srbije gospođa Snežana Marković
predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije gospođa Jasmina Vasović
prof. dr Pascal Pishonnaz, predsednik Evropskog pravnog instituta u Beču (ELI)
akademik Zoran Rašović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i zamenik predsednika Ustavnog suda Srbije
prof. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Trentu
gospođa Ljubica Tomić, advokat iz Beograda
prof. dr Alferdo Ferrante, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Paviji, Italija
dr Thomas Meyer, rukovodilac Programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić izložila je osnovni referat ovogodišnjeg Susreta „ZAKLJUČENJE UGOVORA I PRAVNA SIGURNOST“.

Na Plenarnoj sednici upriličeno je javno proglašenje dobitnika Nagrade „Profesor Slobodan Perović“.

Dobitnici ovogodišnje nagrade „Profesor Slobodan Perović“ su:

PRVA NAGRADA, Mina Kuzminac, master prava i doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za rad „Primena prava i pravna (ne)sigurnost – načelo jednake zarade za isti rad ili rad iste vrednosti: između mita i stvarnosti“

DRUGA NAGRADA, Stefan Jovanović, master prava, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za rad „Međunarodni investicioni sporovi – pitanja merodavnog prava“

TREĆA NAGRADA, Andrea Piletta Massaro, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Torinu, za rad „Pravo konkurencije i zaštita podataka: potreba za osvarenjem pravne sigurnosti“

Mina Kuzminac
Stefan Jovanović
Andrea Piletta Massaro

II
RAD SUSRETA

Rad Susreta se odvijao se prema Programu, u skladu sa usvojenim Heksagonom Kopaoničke škole prirodnog prava, u šest katedara i 20 sekcija: sa preko 300 učesnika iz Srbije i inostranstva. 

Katedre:

• I       Pravo na život

• II      Pravo na slobodu

• III    Pravo na imovinu

• IV    Pravo na intelektualnu tvorevinu

• V      Pravo na pravdu

• VI    Pravo na pravnu državu.

Sekcije:

          I katedra – Život; Zdravlje; Ekologija; Sport.

          II katedra – Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti; Sloboda ličnosti – opšta sloboda i porodično-pravna sloboda ličnosti; Upravno-pravna zaštita slobode.

          III katedra – Kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, restitucija i privatizacija; Ugovor i odgovornost za štetu; Porezi; Privredna društva; Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža; Radni odnosi.

          IV katedra – Industrijska svojina, Autorsko pravo.

          V katedra – Sud u koneksitetu pravde – sudska praksa, procedura, izvršenje; Međunarodni odnosi i pravda – međunarodno pravo – elementi inostranosti; Pravo Evropske unije.

          VI katedra – Pravna država – teorijska i praktična iskustva.

Na sekcijama su izlagani radovi autora, a učesnici su diskutovali o brojnim pitanjima značajnim za pravnu nauku i aktuelnim sa stanovišta pravne i poslovne prakse.

d08
d11
d12
d15

III
PUBLIKACIJE

Za 34. Susret dostavljen je veliki broj referata domaćih i inostranih autora, od kojih je objavljeno preko sto radova, raspoređenih u četiri toma Zbornika radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. 

Na Plenarnoj sednici predstavljen je i novi broj naučnog časopisa Kopaoničke škole – Revija Kopaoničke škole prirodnog prava. 

Izdavačka delatnost Kopaoničke škole u 2021. godini, sa  četiri toma Zbornika  i Revijom Kopaoničke škole prirodnog prava čini preko 2000 stranica štampanog teksta.

IV
ZAKLJUČENJE 33. SUSRETA

Na Završnoj Plenarnoj Sednici održanoj po zaključenju sekcija, učinjen je pogled na celokupan rad Susreta. Urednici, autori i drugi učesnici, izrazili su opštu ocenu prema kojoj je 34. Susret Škole održan sa velikim uspehom.

Susretu je prisustvovalo preko 300 učesnika – pravnika sa različitih univerziteta, akademija, naučnih institucija, advokature, sudova i drugih pravosudnih organizacija, upravnih organa i javnih službi, udruženja građana, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih organizacija i drugih tela i institucija. U radu Škole, pored domaćih učesnika, učestvovali su istaknuti pravnici, teoretičari i praktičari iz inostranstva, kao autori objavljenih referata ili kao neposredni učesnici u radu pojedinih sekcija.

Urednici sekcija pripremili su zaključke i poruke svojih sekcija koje će biti objavljene u Završnom dokumentu 34. Susreta Kopaoničke škole.

Uspeh ovog Susreta ukazuje da je Kopaonička škola prirodnog prava i ovogodišnjim radom odlučno nastavila afirmaciju ideja, vrednosti i koncepcija koje je postavio, utemeljio i razvio Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava, akademik prof. dr Slobodan Perović. 

Zaključujući 33. Susret, predsednica Kopaoničke škole, prof. dr Jelena S. Perović Vujačić istakla je:
„Verujem da bi profesor Slobodan Perović danas bio ponosan na svoju Kopaoničku školu. Jer, kako je voleo da kaže: „Ne može se sakriti grad koji visoko na gori stoji. A ovaj naš Universitas Iuris Naturalis Copaonici visoko na gori stoji“.