Menu Close

Prof. dr Dobrosav Milovanović

 

Rođen u Beogradu, 31. maja 1964. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome radi od 1989. godine. Magistrirao na temu Pravno ustrojstvo lokalne (samo) uprave u Srbiji i doktorirao na temu Uloga uprave u regulisanju finansijskog tržišta. Učestvovao u programu Vlade SAD-a “Finansijska tržišta u SAD-a”. Korisnik stipendije Austrijske Vlade za doktorske studije. 

Vodio ekspertske timove i učestvovao u izradi brojnih strategija, zakona i drugih propisa u oblasti javne uprave, finansijskih tržišta i pravosuđa. Obavljao poslove Pravnog i finansijskog savetnika na Beogradskoj berzi i funkciju direktora Ekonomskog instituta. Obavljao funkcije člana Saveta, Prodekana za nauku i stručni rad, kao i Vršioca dužnosti i Zamenika Šefa Katedre za javno pravo na Pravnom fakultetu. Upravnik studijskog programa master akademskih studija na engleskom jeziku – “Menadžment javnih nabavki” i Upravnik Centra za javnu upravu i javne nabavke na Pravnom fakultetu. Glavni i odgovorni urednik časopisa Pravni život.

Obavljao funkciju zamenika Ministra za ekonomske veze sa inostranstvom, Vršioca dužnosti Predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i Zamenika Predsednika Saveta za regulatornu reformu Vlade Republike Srbije. Član Koordinacionog tela Vlade za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Koordinacionog tela Vlade za elektronsku upravu. Član izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije i Udruženja za javnu upravu Srbije. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.