Menu Close

SEKCIJA MEĐUNARODNI PRIVREDNI UGOVORI/ARBITRAŽA

Za sekciju Međunarodni privredni ugovori arbitraža napisano je i izloženo ukupno 28 radova iz oblasti međunarodnih privrednih ugovora, arbitraže, alternativnog rešavanja sporova, sudskog postupka, međunarodnog privatnog prava, stranih ulaganja, prava konkurencije.

Pored autora iz Srbije, Sekcija je okupila veliki broj učesnika iz inostranstva – Švajcarske, Velike Britanije, SAD, Holandije, Italije, Hrvatske, Nemačke i drugih zemalja.

Radovi za Sekciju objavljeni su u “Reviji Kopaoničke škole prirodnog prava” br.1/2019 i časopisu “Pravni život” br.11, 2019, Tom III.

Urednici Sekcije su:

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić, predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
Dr Thomas Meyer, Rukovodilac programa GIZ
Dr Nataša Hadžimanović, GABRIEL ARBITRATION, CIRIH

SECTION INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS/ARBITRATIION

The International Commercial Contracts / Arbitration Section received and presented a total of 28 papers in the area of international commercial contracts, arbitration, alternative dispute resolution, court procedure, international private law, foreign investments, competition law.

In addition to Serbian authors, the Section brought together many international participants from Switzerland, the UK, the USA, the Netherlands, Italy, Croatia, Germany and other countries.

The papers contributed for the Section were published in the Review of the Kopaonik School of Natural Law No. 1/2019 and Pravni život legal journal No. 11, 2019, Volume III.

Section editors: 

Prof. Dr. Jelena S. Perović Vujačić, Chair of the Kopaonik School of Natural Law – Slobodan Perović

Dr. Thomas Meyer, Legal Reform Programme Manager, GIZ

Dr. Nataša Hadžimanović, Attorney-at-Law at Garbriel Arbitration, Zurich.