Menu Close

35. Susret Kopaoničke škole
13. - 17. decembar 2022.

35. Jubilarni Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom „SUDSKI POSTUPAK – PRAVDA I PRAVIČNOST“ održan je od 13. do 17. decembra 2022. godine na Kopaoniku u formi međunarodne naučne konferencije.

I
PLENARNA SEDNICA

Plenarna sednica otvaranja 35. Susreta održana je 13. decembra 2022. godine sa početkom u 11.00 h. Sednicu je otvorila prof. dr Jelena S. Perović Vujačić, predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava uvodnim izlaganjem UNIVERSITAS IURIS NATURALIS COPAONICI TRIDESET PET GODINA POSTOJANJA I RADA.

Članovi Prededništva bili su:

Prof. dr Nikola Mojović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci – predsedavajući
Prof. dr Jelena Perović Vujačić, predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
Gospođa Jasmina Vasović, Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije
Gospodin Tobijas Flesenkemper, šef Misije, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu
Prof. dr Zoran Rašović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
Prof. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Torinu
Akademik prof. dr Vlado Kambovski, član Makedonske akademija nauka i umetnosti
Akademik prof. dr Vitomir Popović, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije
Dr Thomas Meyer, rukovodilac programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ
Gospođa Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
Prof. dr Aleksandra Maganić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu
Prof. dr Alfredo Ferrante, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Paviji
Gospođa Ljubica Tomić, advokat iz Beograda


Učesnicima su se obratili pozdravnim rečima:

Gospođa Jasmina Vasović, Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije


Gospodin Tobijas Flesenkemper, šef Misije, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu


Akademik prof. dr Zoran Rašović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti


Prof. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Torinu


Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije


Dr Thomas Meyer, rukovodilac programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ


Prof. dr Alfredo Ferrante, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Paviji

Na Plenarnoj sednici upriličeno je javno proglašenje dobitnika Nagrade „Profesor Slobodan Perović“.

Dobitnici ovogodišnje nagrade „Profesor Slobodan Perović“ su:

PRVA NAGRADA, Andrej Confalonieri, master prava, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Lajdenu za rad  „Justice and Fairness before the International Court of Justice – Equity and Ex Aequo et Bono as Sources of Law“. 

DRUGA NAGRADA,  Aleksa Škundrić, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za rad „Odnos načela utvrđivanja istine i načela pravičnog vođenja krivičnog postupka“. 

TREĆA NAGRADA, Katarina Vidanović, master prava, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za rad „Uticaj nezakonito pribavljenih digitalnih dokaza na ishod radnog spora“.

II
RAD SUSRETA

Rad Susreta se odvijao se prema Programu, u skladu sa usvojenim Heksagonom Kopaoničke škole prirodnog prava, u šest katedara i 24 sekcije: sa preko 300 učesnika iz Srbije i inostranstva. 

Katedre:

• I       Pravo na život
• II      Pravo na slobodu
• III    Pravo na imovinu
• IV    Pravo na intelektualnu tvorevinu
• V      Pravo na pravdu
• VI    Pravo na pravnu državu.

Sekcije:

I katedra – Život; Zdravlje; Ekologija; Sport.

II katedra – Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti; Sloboda ličnosti – opšta sloboda i porodično-pravna sloboda ličnosti; Upravno-pravna zaštita slobode.

III katedra – Opšta pitanja/Kodifikacije; Svojina i druga stvarna prava; Svojina i nasleđe; Ugovor i odgovornost za štetu; Porezi; Privredna društva; Bankarski poslovi; Osiguranje; Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža; Radni odnosi.

IV katedra – Prava intelektualne svojine; Pravo informaciono komunikacionih tehnologija.

V katedra – Sud u koneksitetu pravde; Međunarodni odnosi i pravda; Pravo Evropske unije.

VI katedra – Pravna država – teorijska i praktična iskustva; Pravna država – ustavno-pravna pitanja.

Na sekcijama su izlagani radovi autora, a učesnici su diskutovali o brojnim pitanjima značajnim za pravnu nauku i aktuelnim sa stanovišta pravne i poslovne prakse.

Na Susretu su održane dve, izuzetno posećene panel diskusije.

Panel diskusija Zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Podrška reformi pravosuđa u Srbiji“ – KLJUČNI IZAZOVI KOJE DONOSE NOVI PRAVOSUDNI ZAKONI – SASTAV PRAVOSUDNIH SAVETA I ZAŠTITA SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA OD NEPRIMERENOG UTICAJA. 


Panel diskusija FORMALIZAM U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

III
PUBLIKACIJE

Za 35. Susret dostavljen je veliki broj referata domaćih i inostranih autora, od kojih je objavljeno preko sto radova, raspoređenih u četiri toma Zbornika radova 35. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović.

Na sekciji Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža predstavljen je i novi broj naučnog časopisa Kopaoničke škole – Revija Kopaoničke škole prirodnog prava.


Izdavačka delatnost Kopaoničke škole u 2022. godini, sa četiri toma Zbornika i Revijom Kopaoničke škole prirodnog prava čini preko 2000 stranica štampanog teksta.

IV
ZAKLJUČENJE SUSRETA


Na Završnoj Plenarnoj Sednici održanoj po zaključenju sekcija, učinjen je pogled na celokupan rad Susreta.

Urednici, autori i drugi učesnici, izrazili su opštu ocenu prema kojoj je 35. Susret Škole održan sa velikim uspehom.

Susretu je prisustvovalo preko 600 učesnika – pravnika sa različitih univerziteta, akademija, naučnih institucija, advokature, sudova i drugih pravosudnih organizacija, upravnih organa i javnih službi, udruženja građana, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih organizacija i drugih tela i institucija. U radu Škole, pored domaćih učesnika, učestvovali su istaknuti pravnici, teoretičari i praktičari iz inostranstva, kao autori objavljenih referata ili kao neposredni učesnici u radu pojedinih sekcija.

Urednici sekcija pripremili su zaključke i poruke svojih sekcija koje će biti objavljene u Završnom dokumentu 35. Susreta Kopaoničke škole.
Uspeh ovog Susreta ukazuje da je Kopaonička škola prirodnog prava i ovogodišnjim radom odlučno nastavila afirmaciju ideja, vrednosti i koncepcija koje je postavio, utemeljio i razvio Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava, akademik prof. dr Slobodan Perović.