Menu Close

PANEL DISKUSIJE

I

Panel diskusija Zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Uticaj veštačke inteligencije na pravosuđe“ (13. 12. 2023).

Moderatori  

Prof. dr Đorđe Krivokapić, vanredni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univeziteta u Beogradu
Andrea Nikolić, asistent, Fakultet organizacionih nauka Univeziteta u Beogradu

Panelisti

Jelena Deretić, Pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde
Branislav Stojanović, Pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde
Jelena Glušica, član Visokog saveta tužilaštva
Svetlana Jovanović, viša savetnica pri Kabinetu Vlade Srbije
Prof. dr Mateja Đurovic, redovni profesor, King’s College London

II

Panel diskusija Zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Modernizacija pravničkog obrazovanja kao deo promene pravne kulture u Srbiji“ (14. Decembar 2024).

Moderator

Dr Miloš Stanić, Institut za uporedno pravo u Beogradu

Panelisti

Dr Miroslav Đordjević, Institut za uporedno pravo u Beogradu i član Visokog saveta tužilastva.
Prof. dr Nikola Bodiroga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i član Visokog saveta sudstva
Dr Milica Kolaković-Bojović, Institut za kriminolosko socioloska istrazivanja u Beogradu.
Dr Đorđe Krivokapić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

III

PANEL DISKUSIJA „Međunarodno-pravni aspekti upravnog spora“ u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (16. Decembar 2023).

Moderatori

Prof. dr Dobrosav Milovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Zoran Lončar, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Zorica Vukašinović Radojičić, redovni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu

OKRUGLI STO

Okrugli sto Javnobeležničke komore Srbije održan je 14. Decembra, u okviru 36. Susreta Kopaoničke škole.

Teme:

PRIMENA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I KATASTAR INFRASTRUKTURE

PROŠIRENJE NADLEŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA U VANPRARNIČNOM POSTUPKU

Učesnici:

Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije
Goran Andrić, član Izvršnog odbora JKS
Sava Dedajić, član Izvršnog odbora JKS
Dragan Nikolić, čaln Izvršnog odbora JKS
Miroslav Stanković, član Disciplinske komisjie JKS
Gordana Lazarević, konsultant za odnose s javnošću