Menu Close

PLENARNA SEDNICA

Plenarna sednica otvaranja 36. Susreta održana je 13. decembra 2023. godine sa početkom u 11.00 h.

Sednicu je otvorila prof. dr Jelena S. Perović Vujačić predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava uvodnim izlaganjem MEĐUNARODNI PRAVNI ODNOSI I PRAVDA.

Jelena Perović
Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić, predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
Plenarna sednica

Članovi Prededništva bili su:

Prof. dr Nikola Mojović, profesor Univerziteta u Banjaluci – predsedavajući
Prof. dr Jelena Perović Vujačić, predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
Dr Luca Castellani, rukovodilac regionalnog centra UNCITRAL za Aziju i Pacifik
Akademik prof. dr Zoran Rašović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije
Prof. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Torinu
Akademik prof. dr Vlado Kambovski, član Makedonske akademija nauka i umetnosti
Dr Thomas Meyer, rukovodilac programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ
Gospođa Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
Prof. dr Alfredo Ferrante, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Paviji
Prof. dr Nataša Delić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Gospodin Jovan Jovanović, predsednik Privrednog suda u Beogradu

Plenarna sednica


Učesnicima su se obratili pozdravnim rečima:

Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije

 

Dr Luca Castellani, rukovodilac regionalnog centra UNCITRAL za Aziju i Pacifik

 

Akademik prof. dr Zoran Rašović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Dr Zoran RašovićProf. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u TorinuDr Thomas Meyer, rukovodilac programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ

Dr Thomas Meyer

 

Akademik prof. dr Vlado Kambovski, član Makedonske akademija nauka i umetnosti

 

Prof. dr Alfredo Ferrante, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u PavijiNa Plenarnoj sednici upriličeno je javno proglašenje dobitnika Nagrade „Profesor Slobodan Perović“.
Dobitnici ovogodišnje nagrade „Profesor Slobodan Perović“ su:

PRVA NAGRADA: Jovana Misailović, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za rad „DOSTOJANSTVENI RAD PLATFORMSKIH RADNIKA – VANVREMENSKI IDEAL U DIGITALNOM RUHU“;

DRUGA NAGRADA: Ivona Čogurić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu,
doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za rad „KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 246 KZ U SVETLU SUDSKE PRAKSE: NAJVAŽNIJA SPORNA PITANJA“;

TREĆA NAGRADA: Mila Đorđević, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Petar Mitrović, demonstrator na Pravnom fakultetu Univerziteta Union za rad „MESTO PRAVNE KULTURE U MISLI PROFESORA SLOBODANA PEROVIĆA“.

Nagrade 36. susreta Kopaoničke škole

KOKTEL DOBRODOŠLICE

Po završetku Plenarne sednice upriličen je koktel dobrodošlice u partnerstvu za zajedničkim projektom Evropske unije i Saveta Evrope „Podrška reformi pravosuđa u Srbiji“