Menu Close

PUBLIKACIJE

Za 36. Susret dostavljen je veliki broj referata domaćih i inostranih autora, od kojih je objavljeno preko sto radova, raspoređenih u četiri toma Zbornika radova 36. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović 

Na sekciji Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža predstavljen je i novi broj naučnog časopisa Kopaoničke škole – Revija Kopaoničke škole prirodnog prava.

Izdavačka delatnost Kopaoničke škole u 2023. godini, sa  četiri toma Zbornika  i Revijom Kopaoničke škole prirodnog prava čini preko 2000 stranica štampanog teksta.