Menu Close

Dr Đorđe Krivokapić

 

 

Dr. Đorđe Krivokapić diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu a master studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD). Doktorske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu okončao je 2016. godine odbranom doktorske disertacije na temu “Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta” pred međunarodnom komisijom.

 

Živi i radi u Beogradu. Od 2009. godine zaposlen je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njegovo radno angažovanje se odvija u okviru Katedre za organizaciju poslovnih sistema. Pre angažovanja na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Đorđe je radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Karanović & Nikolić“, gde je učestvovao u brojnim uspešnim transakcijama i projektima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Leto 2010. i 2012. godine Đorđe je proveo usavršavajući se i pripremajući doktorsku disertaciju u okviru Berkman centra za Internet i društvo Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard. Kao gostujući profesor je 2020. godine držao predavanja na Berlinskoj školi za ekonomiju i pravo 

Od 2012. godine Đorđe je osnivač SHARE Fondacije u okviru koje je do 2017. godine kao programski direktor vodio tim inter-disciplinarnih istraživača u više desetina projekata. U periodu 2017-2020 Đorđe je kao predstavnik evropskih organizacija bio član Upravnog odbora Saveta civilnog društva za informaciono društvo (CSISAC) pri Komitetu da digitalnu ekonomiju (CDEP) Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Od juna 2018. godine Đorđe je predsednik Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo Srbije a od 2020. godine nezavisni ekpert u okviru Komiteta eksperata u oblasti slobode izražavanja i digitalnih tehnologija (MSI-DIG) Saveta Evrope (CoE). Kao nezavisni konsultant ima bogato iskustvo u savetovanju velikih međunarodnih kompanija, malih i srednjih preduzeća, startapa, ali i javnog sektora, akademije, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Aktivno je angažovan u istraživanju i zagovaranju javnih politika u oblastima intersekcije prava i tehnologije na regionalnom i evropskom nivou.