Menu Close

Dr Vladimir Čolović

Dr Vladimir Čolović

Dr Vladimir Čolović, naučni savetnik i direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu, rođen je 1966.godine u Beogradu. 

Do dolaska u Institut za uporedno pravo, 1. juna 2009.godine, radio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojem je obavljao i dužnost prodekana 3 godine. Po ugovoru o delu predavao je i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jezici: engleski, nemački.

Magistrirao je 1994.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Sukob zakona i promena suvereniteta“, a doktorirao na istom Fakultetu 2000.godine sa temom „Stečaj i prinudno poravnanje sa elementom inostranosti“. Dr Vladimir Čolović ima i zvanje redovnog profesora.

Oblast interesovanja dr Vladimira Čolovića su Međunarodno privatno pravo, Pravo osiguranja i Stečajno pravo. Do sada je objavio preko 180 naučnih članaka iz navedenih oblasti, kao i 15 monografija i udžbenika. Od monografija treba izdvojiti „Međunarodni stečaj“, „Saradnja sudova i drugih organa u građanskim i trgovačkim stvarima u pravu EU“, „Međunarodno osiguranje autoodgovornosti“, kao i „Osiguravajuća društva“. Objavio je udžbenike iz Međunarodnog privatnog prava i Stečajnog prava.