Menu Close

Irena Mojović

 

Rođena u Šibeniku, Hrvatska. Gimnaziju završila u Splitu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Položila pravosudni ispit i notarski ispit. Obavljala funkciju inokosnog poslovodnog organa Regionalne samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje Banja Luka, sudija Suda udruženog rada osnovanog za područje regije od sedamnaest opština. Bila je advokat u Novom Sadu i Banjaluci, preporučeni advokat u ediciji ”Legal 500” iz Londona – za Evropu, Bliski Istok, Zapadnu Afriku i SAD, predsjednik Zbora advokata Banja Luka i član Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske. 

Predstavljala je Advokatsku komoru Republike Srpske u Međunarodnoj uniji advokata (Union Internationale des Avocats – UIA Pariz), nakon prijema Advokatske komore u članstvo u Uniji. Bila je član Komisije za ugovorno pravo, Komisije za konkurencijsko pravo i Komisije za ljudska prava Međunarodne unije advokata. Učesnik je na kongresima Međunarodne unije advokata u Lisabonu, Parizu, Sevilji, Istanbulu, Bukureštu i na međunarodnim konferencijama advokata (Pariz, Bejrut, Damask, Dubai, Beč, Beograd). Učestvovala je na konferencijama Centre of European Law, Kings College London. Biografija Irene Mojović uvrštena je u knjigu „Istorija srpske advokature – biografije znamenitih advokata“, čiji je izdavač Advokatska komora Srbije, Beograd, 2012. godine. Obavljala je funkciju potpredsjednika Visokog sudskog savjeta Republike Srpske.

Obavljala je poslove notara i funkciju predsjednika Notarske komore Republike Srpske. Predstavljala je i zastupala Notarsku komoru Republike Srpske i Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine pred Međunarodnom unijom notara (International Union of Notaries (UINL). Učestvovala je na kongresima UINL u Petersburgu i Limi, na konferencijama UINL u Napulju, Barceloni, Kelnu, Bonu, Koblencu, Bernu, Salzburgu, Vilnusu, Budimpešti. Organizirala je Međunarodnu konferenciju o ulozi notara u pravnim sistemima u Bosni i Hercegovini (Conference on the role of the notaries in the legal systems in Bosnia and Herzegovina), održanoj u Banjaluci, uz učešće predstavnika notarskih komora trideset država Evrope, sa predsjednikom Međunarodne unije notara. Bila je član Generalnog savjeta i Komisije za ljudska prava Međunarodne unije notara.

Sada je počasni član Generalnog savjeta Međunarodne unije notara. Potpredsjednik je Udruženja pravnika Republike Srpske od 2003.godine i jedan od urednika Katedre za privredno pravo „Oktobarskih pravničkih dana“ u Banjaluci, Član Organizacionog odbora savjetovanja pravnika „Budvanski pravnički dani“. Dobitnik je povelje Litteras honoris kao član Kopaoničke škole prirodnog prava. Bila član uređivačkog odbora časopisa „Advokatura“. Član je Izdavačkog savjeta časopisa „Pravna riječ“, Banja Luka. Recenzent je priručnika „Advokatska čitanka“ (Beograd 2013.godine). Autor je više stručnih članaka iz oblasti prava. Više godina bila je član Komisije za pravosudni ispit Ministarstva pravde Republike Srpske. Sudija je Ustavnog suda Republike Srpske od 2015.godine i obavlja funkciju potpredsjednika Suda.