Menu Close

Milan Vučetić

Milan Vučetić rođen je 1957. godine u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je februara 1981. godine. Pravosudni ispit položio je 1997. godine. Od 1982. godine radi u najvećem privrednom sistemu u Republici Srbiji – „Elektroprivredi Srbije“. Oblasti interesovanja su mu kompanijsko pravo i korporativno upravljanje, pravo energetike, strateška ulaganja, imovinsko pravni odnosi, pravna informatika, radni odnosi i javne nabavke.

Obavljao je najsloženije pravne poslove u nekadašnjoj EPS grupi (JP EPS i 13 zavisnih društava), koji se odnose na sistemsko – pravna, statusna i druga korporativna pitanja. Učestvovao je pripremi zakona i podzakonskih akata. Bio je rukovodilac pravnog tima JP EPS u više projekata strateškog partnerstva,sa kompanijama iz Italije, Nemačke i Kine, za izgradnju elektroenergetskih objekata. Rukovodio je timom JP EPS zapribavljanjeviše desetina hiljada nepokretnosti u skladu sa Zakonom o javnoj svojini. Inicirao je osnivanje i organizovao je rad portala „Eps kodeks“, kao prvog pravničkog korporativnog portala u Republici Srbiji.

U dva mandata bio jearbitar Izbranog suda pri Privrednoj komori Republike Srbije.
Osnivač je i član Izvršnog odbora nekadašnjeg Jugoslovenskog društva za pravnu informatiku i osnivač je i član Izvršnog odbora Udruženja za usklađenost u poslovanju (komplajanas). Član je Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije i član Upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije.