Menu Close

Dr. Mirjana Glintić

naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo

E – mail: m.glintic@iup.rs

ADRESA
Institut za uporedno pravo
Terazije 41
11 000 Beograd
Srbija

Mirjana Glintić rođena je 12. septembra 1986. godine u Ivanjici. Kao nosilac ,,Vukove diplome“, u Ivanjici je završila osnovnu školu, kao i Gimnaziju, opšti smer.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2005/06. godine, na kojem je i diplomirala 22. oktobra 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Na matičnom fakultetu školske 2010/11. godine upisala je master studije, trgovinskopravni modul, koje je uspešno okončala 2012. godine odbranom master rada pod nazivom ,,Priznanje i izvršenje arbitražnih odluka poništenih u zemlji porekla- teorijska zasnovanost moderne kontroverze“. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 27. septembra 2019. godine sa odlikom odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna priroda prava na isplatu osigurane sume kod osiguranja lica“.

Nakon završenih osnovnih studija zaposlila se na Institutu za uporedno pravo u Beogradu i dobila zvanje istraživača pripravnika. Po okončanju doktorskih studija odlukom Naučnog veća Instituta za uporedno pravo izabrana je u zvanje naučni saradnik. Za potrebe Instita za uporedno pravo, Mirjana Glintić je, između ostalog, angažovana kao pravni konsultant na projektima Saveta Evrope, Evropske komisije, Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške, Građanskih inicijativa, Naleda i drugih nevladinih ogranizacija.

Autor je preko 30 radova iz oblasti prava osiguranja i prava Evropske unije, koje je predstavila na brojnim domaćim konferencijama. Za potrebe pripreme doktorske disertacije sprovela je istraživački boravak na Max Planck institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu. Od 2013. godine sekretar je redakcije časopisa  ,,Revija za evropsko pravo“.

Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, opštine Ivanjica i Regionale privredne komore Užice. U poslednjih nekoliko godina postala je stipendista Nemačke službe za međuakademsku razmenu, kao i nemačkog Bundestag-a, Humboldt Universität-a, Freie Universität-a i Technische Univesität-a. Kao stipendista nemačkog parlamemta 2013. godine uspešno je okončala šestomesečnu praksu u kancelariji poslanika CDU-a u Berlinu.

Tečno govori engleski i nemački jezik.