Menu Close

Prof. dr Gordana Ilić Popov

je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje Poresko pravo. Diplomirala je 1987. godine kao student generacije sa opštom prosečnom ocenom 10.00, a zatim magistrirala i doktorirala na istom fakultetu, oba puta sa odlikom. Bila je korisnik jednogodišnje japanske stipendije Sasakawa Peace Foundation, dvogodišnje stipendije Češke Republike Research Support Scheme i dve višemesečne stipendije holandskog International Bureau of Fiscal Documentation.

Obavljala je funkcije prorektorke za finansije Univerziteta u Beogradu, predsednice Veća naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu, predsednice Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Upravnica je master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upravnica Studija za inovaciju znanja – Poresko savetovanje, koje organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, zamenica predsednice Veća grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu i član Saveta Poreske akademije Republike Srpske.

Od 1992. godine je redovni saradnik International Bureau of Fiscal Documentation. Članica je više međunarodnih i domaćih stručnih udruženja: International Institute of Public Finance (IIPF), International Fiscal Association (IFA), European Association of Tax Law Professors (EATLP), Athens Institute for Education and Research, World Association of Academics and Researchers (ATINER), Srpskog fiskalnog društva i Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata, kao i brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Članica je redakcija, odnosno uređivačkih odbora naučnih časopisa: američkog Journal of Economics and Public Finance, Pravo i privreda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Finansije i Revija Kopaoničke škole prirodnog prava.

Autorka je blizu 200 naučnih radova, objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i publikacijama monografskog tipa.