Menu Close

Snežana Marinković Jekić

 

Snežana Marinković Jekić je direktor Sektora za zastupanje van oblasti osiguranja i imovinsko-pravne poslove Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd. U periodu od 2015. godine do 2021. godine, bila je direktor Funkcije za pravne poslove Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd i član Komisije za pravna pitanja Udruženja osiguravača Srbije. Od 1994. do 2015. godine bavila se advokaturom kao član Advokatske komore Beograda.

Tokom advokatskog staža zastupala je klijente u krivičnim i građansko-pravnim stvarima, a od januara 2005. do jula 2007. godine bila je i član tima odbrane pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Od 2011. do 2019. godine bila je generalni sekretar i član Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije. Objavlјivala je stručne radove u časopisu Udruženja pravnika Srbije „Pravni život“.