Menu Close

Snežana Marinković Jekić

 

Snežana Marinković Jekić je direktor Funkcije za pravne poslove Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd. Član je Komisije za pravna pitanja Udruženja osiguravača Srbije. U periodu od 1994. do 2015. godine bavila se advokaturom kao član Advokatske komore Beograda. 

Tokom advokatskog staža zastupala je klijente u krivičnim i građansko-pravnim stvarima, a od januara 2005. godine od jula 2007. godine bila je i član tima odbrane pred Medjunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Od 2011. do 2019. godine bila je generalni sekretar i član Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije. Objavljivala je stručne radove u časopisu Udruženja pravnika Srbije “Pravni život“.