Menu Close

Nagrada „Profesor Slobodan Perović“ 2019

U čast svog Osnivača, akademika prof. dr Slobodana Perovića, Kopaonička škola je 2019. godine raspisala konkurs za Nagradu “Profesor Slobodan Perović” za tri najbolja rada mladih učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava na temu “Pravo i snaga umnosti – Posvećeno Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću“. Na konkurs se javio veći broj autora radova – mladih pravnika i studena­ta osnovnih, master i doktorskih studija pravnih fakulteta. Nakon ocene dostavljenih radova, stručni žiri izdvojio je tri rada kao najbolja u okviru opšte teme i uslova predviđenih konkursom. Autori ovih radova dobitnici su Nagrade “Profesor Slobodan Perović”, a javno proglašenje dobitnika Nagrade i njihovo obraćanje auditorijumu upriličeno je na svečanoj plenarnoj sednici otvaranja 32. Susreta Kopaoničke škole, 13. decembra 2019. Kopaonička škola posvetila je posebno izdanje časopisa “Pravni život” radovima za Nagradu “Profesor Slobodan Perović” i u njemu publikovala radove dostavljene na osnovu konkursa za Nagradu.

 

Dobitnici Nagrade „Profesor Slobodan Perović“ za 2019. godinu su:

PRVA NAGRADA

Kristina Balnožan, master prava, doktorand Pravnog fakulteta
 Univerziteta u Beogradu, polaznik IX generacije početne obuke
 Pravosudne akademije Republike Srbije za sudije i javne tužioce, za
rad: “Pravo i snaga umnosti
Posvećeno Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku
prof. dr Slobodanu Peroviću“

DRUGA NAGRADA

 

David Vučinić, student osnovnih studija Pravnog fakulteta
 Univerziteta u Beogradu, za rad: „Eutanazija danas:
himera prošlosti- hidra budućnosti“

TREĆA NAGRADA

 

Andrea Nikolić, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, za rad: „Položaj sudija u sistemu medijacije“

Proglašenje pobednika

Nagrada „Profesor Slobodan Perović“ 2020

Kopaonička škola je 2020. godine raspisala konkurs za Nagradu „Profesor Slobodan Perović“ na temu „UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST“.

Nakon ocene dostavljenih radova, stručni žiri je izdvojio tri rada kao najbolja u okviru opšte teme i uslova predviđenih konkursom. Autori ovih radova dobitnicu su Nagrade „Profesor Slobodan Perović“ za 2020. godinu.

Javno proglašenje dobitnika Nagrade i njihovo obraćanje auditorijumu upriličeno je na plenarnoj sednici otvaranja 33. Susreta Kopaoničke škole, 23. decembra 2020. Kopaonička škola posvetila je četvrti tom Zbornika radova 33. Susreta radovima za Nagradu “Profesor Slobodan Perović” i u njemu publikovala radove dostavljene na osnovu konkursa za Nagradu.

Dobitnici Nagrade „Profesor Slobodan Perović“ za 2020. godinu su:

PRVA NAGRADA

dr Andreja Mihailović, saradnik u nastavi na
 Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore,
za rad „Evolucija prava na moreuzu između
Scile provincijalizma i Haridbe pravne nesigurnosti

DRUGA NAGRADA

Luigi Buonanno, student doktorskih studija
na Pravnom fakultetu Bocconi Univerziteta,
Milano, za rad
Kreditni izveštaji EU: Potreba za uniformnim regulatornim pristupom

TREĆA NAGRADA

Dodela nagrada prof Dr Slobodan Perović - 2020

Nagrada „Profesor Slobodan Perović“ 2021

Kopaonička škola je 2021. godine raspisala konkurs za Nagradu „Profesor Slobodan Perović“ na temu „PRIMENA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST“.

Nakon ocene dostavljenih radova, stručni žiri je izdvojio tri rada kao najbolja u okviru opšte teme i uslova predviđenih konkursom. Autori ovih radova dobitnici su Nagrade „Profesor Slobodan Perović“ za 2021. godinu.

Javno proglašenje dobitnika Nagrade i njihovo obraćanje auditorijumu upriličeno je na plenarnoj sednici otvaranja 34. Susreta Kopaoničke škole, 22. decembra 2021. Kopaonička škola posvetila je četvrti tom Zbornika radova 34. Susreta radovima za Nagradu “Profesor Slobodan Perović” i u njemu publikovala radove dostavljene na osnovu konkursa za Nagradu.

Dobitnici Nagrade „Profesor Slobodan Perović“ za 2021. godinu su:

PRVA NAGRADA

Mina Kuzminac, master prava i doktorand
Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za rad
„Primena prava i pravna (ne)sigurnost – načelo jednake zarade za isti rad
ili rad iste vrednosti: između mita i stvarnosti“

DRUGA NAGRADA

Stefan Jovanović, master prava, saradnik u nastavi
Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za rad
„Međunarodni investicioni sporovi – pitanja merodavnog prava“

TREĆA NAGRADA

Andrea Piletta Massaro, doktorand Pravnog fakulteta
Univerziteta u Torinu, za rad
„Pravo konkurencije i zaštita podataka: potreba za osvarenjem pravne sigurnosti“

Dodela nagrada prof Dr Slobodan Perović - 2021