Menu Close

AKTUELNO IZDANJE No.1/2020

REČ UREDNIKA

Ovo izdanje Revije Kopaoničke škole prirodnog prava okuplja naučne radove posvećene različitim pitanjima iz široke sfere imovinsko-pravnih odnosa. Sa aspekta sistematike Heksagona prirodnog prava, radovi po svojoj tematskoj sadržini ulaze u oblast katedre Pravo na imovinu Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Broj sadrži šest radova raspoređenih u tri sekcije: Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža (I), Bankarstvo i osiguranje (II) i Privredna društva (III).  

U prvoj sekciji, prof. dr Burghard Piltz u članku Incoterms® 2020, čini pregled strukture Incoterms® 2020, analizira pravila utvrđena od strane Međunarodne trgovinske komore u Parizu za svaku od jedanaest klauzula In­coterms® 2020 i čitaocima pruža smernice za njihovu pravilnu primenu. U drugom radu sekcije, Applicable Law to the Arbitration Agreement in General Conditions of Sale Available on Seller’s Website – A Pro-Arbitration Approach in the Jurisprudence of the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina autora prof. dr Zlatana Meškića, analizira se merodavno pravo za arbitražni ugovor sadržan u opštim uslovima na internet stranici prodavca. U fokusu analize je slučaj iz 2019. godine u kome je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučio u korist arbitraže. Sekcija se zaključuje radom Ex Aequo et Bono in International Arbitration koji su napisali Milan Lazić, Giulio Palermo i Srđan Dragićević. Analiza odlučivanja aequo et bono u međunarodnoj arbitraži u ovom radu učinjena je sa stanovišta odgovarajućih rešenja uniformnih pravila i nacionalnih zakona iz oblasti arbitraže, pravilnika međunarodnih arbitraža, stavova doktrine i arbitražne prakse.

Druga sekcija posvećena je bankarstvu i osiguranju. Iz oblasti bankarstva, rad Valutna klauzula: ekonomsko-finansijske posledice autora prof. dr Dejana Šoškića bavi se analizom negativnih ekonomskih i finansijskih posledica korišćenja valutne klauzule u privrednom sistemu Srbije. Iz domena osiguranja, prof. dr Tatjana Rakonjac-Antić i dr Marija Koprivica napisale su rad Specifičnosti privatnih izvora finansiranja zdravstvene zašite. Putem analize specifičnosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i direktnog plaćanja troškova zdravstvene zaštite, u radu su identifikovani faktori koji opredeljuju njihovu zastupljenost i učinjene su preporuke za povećanje obuhvata stanovništva zdravstvenom zaštitom.

Prof. dr Vuk Radović autor je rada Nevoljni prestanak privrednog društva zbog blokade i ugnjetavanja manjine koji ulazi u treću sekciju, posvećenu oblasti privrednih društava. Polazeći od toga da srpsko kompanijsko pravo daje članovima privrednih društava pravo da zahtevaju od suda da naloži pokretanje postupka likvidacije, prof. Radović analizira razloge za prestanak društva, pre svega bloka­dom društva i ugnjetavanjem manjine. Rad ima za cilj da objasni suštinu svakog od razloga za pre­stanak privrednog društva po ovom osnovu, sa posebnim osvrtom na njihovo razumevanje u uporednoj sudskoj praksi.

Poseban prilog ovom izdanju učinila je prof. dr Gordana Ilić-Popov putem Prikaza  monografije Dejana Popovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod naslovom “Unifikacija poreskog prava u prvoj jugoslovenskoj državi”, koja je početkom 2020. godine objavljena u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prateći naučni rad i aktivnosti Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović, izdanje zaključujemo objavljivanjem usmene reči koju je predsednica Kopaoničke škole, prof. dr Jelena S. Perović Vujačić održala na otvaranju Trideset drugog susreta Kopaoničke škole „Pravo i snaga umnosti – Posvećeno Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću“ održanom 13-17. decembra 2019. godine. Ovu usmenu reč, originalno izloženu na srpkom jeziku, objavljujemo u prevodu na engleski jezik, pod naslovom “UNIVERSITAS IURIS NATURALIS COPAONICI – THIRTY-TWO YEARS OF LIFE AND WORK”.

 *  *  *

Na putu razvoja i stalnog usavršavanja jednog naučnog časopisa, svako novo izdanje predstavlja značajan korak. Kad je reč o ovom, drugom po redu izdanju Revije, taj korak je utoliko značajniji ako se imaju u vidu teške okolnosti i vanredno stanje u kojima je ono nastajalo tokom proleća  2020. godine. Iz tih razloga, posebnu zahvalnost dugujemo autorima koji su pisali za ovaj broj, čime su omogućili kontinuitet u izlaženju našeg časopisa i doprineli ispunjenju visokih naučnih standarda priloga koje objavljuje.       

 

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić
Glavni i odgovorni urednik