Menu Close

36. Susret Kopaoničke škole
13. - 17. decembar 2023.

36. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović sa opštom temom MEĐUNARODNI PRAVNI ODNOSI I PRAVDA održan je od 13. do 17. decembra 2023. godine na Kopaoniku u formi međunarodne naučne konferencije.

 Susretu je prisustvovalo preko 700 učesnika iz zemlje i inostranstva – pravnika sa različitih univerziteta, akademija, naučnih institucija, advokature, sudova i drugih pravosudnih organizacija, upravnih organa i javnih službi, udruženja građana, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih organizacija i drugih tela i institucija.  

I
PLENARNA SEDNICA

 

Plenarna sednica otvaranja 36. Susreta održana je 13. decembra 2023. godine sa početkom u 11.00 h.

Sednicu je otvorila predsednica Kopaoničke škole
prof. dr Jelena S. Perović Vujačić predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava uvodnim izlaganjem MEĐUNARODNI PRAVNI ODNOSI I PRAVDA (INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS AND JUSTICE).

Članovi Predsedništva bili su:

Prof. 
dr Nikola Mojović, profesor Univerziteta u Banjaluci – predsedavajući
Prof. dr Jelena Perović Vujačić, predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
Dr Luca Castellani, rukovodilac regionalnog centra UNCITRAL za Aziju i Pacifik
Akademik prof. dr Zoran Rašović, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije
Prof. dr Gian Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Torinu
Akademik prof. dr Vlado Kambovski, član Makedonske akademija nauka i umetnosti
Dr Thomas Meyer, rukovodilac programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ
Gospođa Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
Prof. dr Alfredo Ferrante, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Paviji
Prof. dr Nataša Delić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Gospodin Jovan Jovanović, predsednik Privrednog suda u Beogradu 

Nakon uvodnog izlaganja predsednice Škole i pozdravnih reči članova Predsedništva,  na Plenarnoj sednici upriličeno je javno proglašenje dobitnika Nagrade „Profesor Slobodan Perović“ koju Kopaonička škola tradicionalno dodeljuje mladim pravnicima za najbolje radove na godišnju temu predviđenu konkursom, a sredstva za Nagradu obezbeđuje porodica Osnivača Kopaoničke škole, akademika prof. dr Slobodana Perovića.

Po završetku Plenarne sednice održan je koktel dobrodošlice u partnerstvu za zajedničkim projektom Evropske unije i Saveta Evrope „Podrška reformi pravosuđa u Srbiji“.

II
RAD SUSRETA

 

Rad Susreta se odvijao se prema Programu, u skladu sa usvojenim Heksagonom Kopaoničke škole prirodnog prava, u šest katedara i 24 sekcije: sa preko 700 učesnika iz Srbije i inostranstva. 

KATEDRE I SEKCIJE

I       Pravo na život – Život; Zdravlje, Ekologija;  Sport

II      Pravo na slobodu Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti; Sloboda ličnosti – opšta sloboda i porodično-pravna sloboda ličnosti; Upravno-pravna zaštita slobode

III    Pravo na imovinu – Opšta pitanja/Kodifikacije; Svojina i druga stvarna prava; Svojina i nasleđe; Ugovor i odgovornost za štetu; Porezi; Privredna društva; Bankarski poslovi; Osiguranje; Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža; Radni odnosi

IV    Pravo na intelektualnu tvorevinu – Prava intelektualne svojine; Pravo informaciono komunikacionih tehnologija

V      Pravo na pravdu – Sud u koneksitetu pravde; Međunarodni odnosi i pravda; Pravo Evropske unije

VI    Pravo na pravnu državu – Pravna država – teorijska i praktična iskustva; Pravna država – ustavno-pravna pitanja

 

KONFERENCIJA „MEĐUNARODNI UGOVORI I
REŠAVANJE SPOROVA U 21 VEKU“

Na Kopaoničkoj školi, od 12. do 15 Decembra ove godine, Savetodavno veće za Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe – CISG Advisory Council održalo je svoje godišnje zasedanje na kome je usvojeno Mišljenje br. 23. Članovi Savetodavnog veća su eminentni pravnici iz oblasti međunarodnog privrednog, ugovornog, arbitražnog i komparativnog prava iz celog sveta – Evropskih zemalja (Švajcarska, Nemačka, Francuska, Italija, Holandija, Španija i dr), kao i SAD-a, Japana, Argenitne, Meksika, Brazila, Australije, Južne Afrike.

U okviru 36. Susreta Kopaoničke škole, održana je konferencija „Međunarodni ugovori i rešavanje sporova u 21. veku – nešto staro i nešto novo“ , a izlagači su bili članovi Savetodavnog veća za Bečku konvenciju: prof. dr Pilar Perales Viscasillas (predsednik Savetodavnog veća), prof. dr Hugh Beale, prof. dr Yesim Atamer, prof. dr Ulrich Schroeter, prof. dr Ingeborg Schwenzer, prof. dr Edgardo Muñoz, prof. dr Alejandro Garro, dr Luca Castellani, dr David Tebel, prof. dr Alfredo Ferrante, prof. dr Lisa Spagnolo, prof. dr Andre Jansen, prof. dr Sieg Eiselen, kao i advokati David Wohlgemuth, Milan lazić, Srđan Dragićević i drugi.

Više: https://kopaonikschool.org/conference/

 

PANEL DISKUSIJE

Na 36. Susretu su održane tri, izuzetno posećene panel diskusije.

Panel diskusija Zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta EvropeUticaj veštačke inteligencije na pravosuđe“.

Panel diskusija Zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Modernizacija pravničkog obrazovanja kao deo promene pravne kulture u Srbiji“.

PANEL DISKUSIJA „Međunarodno-pravni aspekti upravnog spora“ u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

OKRUGLI STO

Na 36. Susretu održan je Okrugli sto Javnobeležničke komore Srbije. Teme za diskusiju bile su:

  • PRIMENA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I KATASTAR INFRASTRUKTUR
  • PROŠIRENJE NADLEŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA U VANPRARNIČNOM POSTUPKU

PROMOCIJE KNJIGA

Promocije knjiga upriličene tokom ovogodišnjeg Susreta bile su posebno lepi i zanimljivi događaji. 

PROMOCIJA KNJIGE „Knjaz Nikola i Valtazar Bogišić“ akademika prof. dr Zorana Rašovića

PROMOCIJA KNJIGE „Fudbalsko pravo“ autora  dr Miloša  Stanića

III
PUBLIKACIJE
 

Za 36. Susret dostavljen je veliki broj referata domaćih i inostranih autora, od kojih je objavljeno preko sto radova, raspoređenih u četiri toma Zbornika radova 36. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

Na sekciji Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža predstavljen je i novi broj naučnog časopisa Kopaoničke škole – Revija Kopaoničke škole prirodnog prava.

Izdavačka delatnost Kopaoničke škole u 2023. godini, sa  četiri toma ZbornikaRevijom Kopaoničke škole prirodnog prava čini preko 2000 stranica štampanog teksta.

Više na ovom linku

 

IV
KONCERT I ZABAVA SA PLESOM

Kopaonička škola nije mesto isključivo za rad, već i prilika za druženje, kontakte i uživanje u lepoj muzici. U tom smislu, pored tradicionalnog koktela dobrodošlice, posebno izdvajamo: 

KONCERT
„Od opere do lakih nota“, Oliver Njego i ostale zvezde klasične i zabavne muzike

Više na ovom linku

KOKTEL ZABAVA SA MUZIKOM UŽIVO (BLAH BLAH BEND) I PLESOM 

V
ZAKLJUČENJE SUSRETA

 

Na Završnoj Plenarnoj Sednici održanoj po zaključenju sekcija, učinjen je pogled na celokupan rad Susreta.

Urednici, autori i drugi učesnici, izrazili su opštu ocenu prema kojoj je 36. Susret Škole održan sa velikim uspehom.

Susretu je prisustvovalo preko 700 učesnika – pravnika sa različitih univerziteta, akademija, naučnih institucija, advokature, sudova i drugih pravosudnih organizacija, upravnih organa i javnih službi, udruženja građana, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih organizacija i drugih tela i institucija. U radu Škole, pored domaćih učesnika, učestvovali su istaknuti pravnici, teoretičari i praktičari iz inostranstva, kao autori objavljenih referata ili kao neposredni učesnici u radu pojedinih sekcija.

Urednici sekcija pripremili su zaključke i poruke svojih sekcija koje će biti objavljene u Završnom dokumentu 36. Susreta Kopaoničke škole.

Više na ovom linku